Nâng cấp cải tạo hồ bơi Vũng Tàu

Từng được xây dựng với mục đích là hồ sinh thái cảnh quan sân vườn, nhưng với nhu cầu yêu thích bơi lội, mặc dù biệt thự sát biển. Chú Quý cùng với các kỹ sư thi công hồ bơi Seapoolvn đã bàn bạc và đưa ra thông nhất cải tạo hồ sinh thái bằng hồ bơi. Đặc điểm lúc thi công hồ sinh thái không có các mắt trả nước, vì vậy đội ngủ công nhân viên Seapoolvn đã khoan rút lỏi tạo ra các mắt trả nước, về vấn đề vệ sinh bề mặt hồ bơi sử dụng skimmer. Hồ bơi sử dụng máy 1.5Hp, bình lọc 650 thương hiệu Emaux- Hong Kong

Thi công cải tạo hồ bơi Vũng Tàu

 

Trả lời