Mô tả tổng quan về hồ bơi bao gồm các khái niệm về bể bơi, loại hình hồ bơi về thiết kế xây dựng. Các sản phẩm máy móc thiết bị hồ bơi và phụ kiện bể bơi để tạo nên một công trình hoàn chỉnh