Phụ kiện bể bơi là thiết bị hồ bơi bao gồm dây phao, cầu thang hồ bơi, thanh máng tràn, cầu trượt, bục nhảy xuất phát hồ bơi, mắt trả nước, ván nhảy…và một số linh kiện khác

Chi tiết các Phụ kiện:

Dây phao hồ bơi

Thanh máng tràn hồ bơi

Cầu thang hồ bơi

Ván nhảy hồ bơi

Cầu trượt hồ bơi

Máy tạo sóng hồ bơi