Phụ kiện bể bơi bao gồm dây phao, cầu thang hồ bơi, thanh máng tràn, cầu trượt, bục nhảy xuất phát hồ bơi, mắt trả nước…và một số linh kiện khác

Chi tiết các Phụ kiện:

Dây phao hồ bơi

Thanh máng tràn hồ bơi

Cầu thang hồ bơi

Close Menu