Hồ bơi gia đình anh Dũng Đồng Xoài

Thi công hồ bơi gia đình anh Dũng tại Đồng Xoài – Bình Phước

Hồ bơi gia đình có kích thước 8 x 22m

Đơn vị thi công: Công ty thiết kế thi công hồ bơi Seapoolvn

Năm thực hiện: 2017

Thi công hồ bơi gia đình anh Dũng Đồng Xoài

Hồ bơi tràn một cạnh

Thi công hồ bơi gia đình anh Dũng Đồng Xoài

hệ thống lọc tuần hoàn Astralpool

Thi công hồ bơi gia đình anh Dũng Đồng Xoài

Thi công hồ bơi gia đình

Trả lời