Hồ bơi gia đình Cô Lan Vũng Tàu

Công trình: Hồ bơi Composite gia đình

Chủ đầu tư: Cô Lan

Địa chỉ: Lê Hồng Phong, Vũng Tàu

Hạng mục: Xây dựng hoàn thiện

Đơn vị thi công: Công ty thiết kế thi công hồ bơi Seapoolvn

Một số hình ảnh thi công hồ bơi composite gia đình

Hồ bơi gia đình Cô Lan Vũng Tàu

Hồ bơi composite gia đình cô Lan Vũng Tàu

Hồ bơi gia đình Cô Lan Vũng Tàu

Bọc composite cho hồ bơi

Hồ bơi gia đình Cô Lan Vũng Tàu

Sơn epoxy hoàn thiện hồ bơi gia đình

Hồ bơi gia đình Cô Lan Vũng Tàu

Lắp đắt thiết bị lọc hồ bơi

Trả lời